Support
4Life4Health
081-866-4824 , 061-294-2359
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันมีอะไรบ้าง?

วันที่: 07-02-2015

สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้ง 4 ชนิด มีความแตกต่างกันอย่างไร

 

1) Interferon    เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อกำจัดเชื้อก่อโรค  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเชื้อไวรัส   ร่างกายมนุษย์สร้างขึ้นสำหรับเอาไว้ต่อสู้กับการติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในร่าง

กาย  การรักษาด้วย "อินเตอร์เฟอรอน"  จึงเป็นการเพิ่มปริมาณของสารนี้ในร่างกายให้เพิ่มมาก

ขึ้นและมากพอที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัส  

          เนื่องจากอินเตอร์เฟอรอนเป็นโปรตีน ผลิตเพื่อใช้สำหรับฉีดเท่านั้น  ยังไม่มีรูปแบบของ

ยากิน  ปัจจุบันมีสองชนิด เรียกง่ายๆ ว่า

          1)  ชนิดเก่า หรือ standard interferon :  ชนิดเก่าใช้ฉีดสัปดาห์ละสามครั้ง  

          2)  ชนิดใหม่ หรือ pegylated interferon : ส่วนชนิดใหม่ใช้ฉีดสัปดาห์ละครั้ง

ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ออกฤทธิ์ได้นานขึ้น 

 

2) Echinacea  สารกระตุ้นภูมิชนิดนี้สกัดมาจากสมุนไพร  เป็นไม้ประดับ  มีดอกสีม่วงอมแดง

สวยงามมาก   มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรใช้รักษาโรคในอเมริกา และยุโรปมานานนับเกินศตวรรษ  

ในเยอรมันเป็นสมุนไพรหลักทีนำมาใช้บำบัดการติดเชื้อน้อย ๆ ในระบบทางเดินหายใจ  เฉพาะ

ในเยอรมันมีจำนวนใบสั่งยาให้กับผู้ป่วยเกิน  1.3 ล้านใบ/ปี3) Beta Glucan  เป็นสารประกอบของน้ำตาลหลายโมเลกุลที่ได้จากธรรมชาติ พบได้ในยีสต์

ธัญพืชอย่างข้าวโอด ข้าวบาร์เร่ย์ ว่านหางจระเข้ และเห็ดบางชนิด4) Transfer Factor (TF)  เป็นโมเลกุลที่มีน้ำหนักระหว่าง 3,500-10,000 ดาลตัน (Daltons)

และเป็นสายโพลีเปปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนประมาณ  40-44  ตัวต่อกัน   ที่มีทั้งส่วนที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน (conserved region และ variable region) จากหลักการ

ทางชีววิทยาโมเลกุลทั้ง  2  ส่วนนี้    มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับแอนติบอดี้ (Antibody)    แต่

กระบวนการทำงานของ Transfer Factor (ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์)  สนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันใน

ระดับเซลล์ (CMI) และกิจกรรมทางภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะเจาะจง  ซึ่งแตกต่างกับการทำงานของ

แอนติบอดี้ อย่างชัดเจน

 

  • สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ได้จากสมุนไพร    ไม่เคยเป็นโรคที่มนุษย์และสัตว์เคยเป็น    จึงไม่

สามารถถ่ายทอดความฉลาดกับเม็ดเลือดขาว , ไม่มี Nano Factor ที่ช่วยในการปรับสมดุล , ไม่

สามารถเพิ่ม IgA 73% ได้ เหมือนกับ TF  

  •  สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ได้จากสมุนไพร   จะช่วยระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นช่วง

เวลาหนึ่งเมื่อหมดฤทธิ์ยาภูมิคุ้มกันก็จะต่ำลงอีก  

 

    ส่วน  Beta  Glucan  ที่อยู่ใน  TF(Plus)  มี  Beta Glucan  29.3 Mg /แคปซูล   ในขณะ

สินค้าอื่นหลายชนิดไม่ได้ระบุปริมาณ 

 

     มีหลักฐานการวิจัยใน  PDR 2012   เรื่อง "Clinical"   ในการวิจัยเปรียบเทียบความเป็น

 พิษต่อ Leukemia Cell (K562)  ระหว่าง  Transfer Factor(TF)  กับ  Interleukin2 (IL2)  นั้น

 

 พบว่า  Tranfer Factor(TF)  มีประสิทธิภาพดีกว่า Interleukin2 (IL2) 

 

   Transfer  Factor   สกัดมาจากนมเหลืองของแม่วัวและไข่แดงของไก่    ที่มี

 

กระบวนการในการกรองเอาสารปนเปื้อนหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ออกแล้ว   และ

 

ได้รับการจดสิทธิบัตรการผลิตไว้  ซึ่งเป็นของขวัญจากธรรมชาติโดยตรง    

 

     ถ้าจะเปรียบเทียบ Transfer Factor  คงเปรียบเสมือนกับการที่เราได้ย้อนวัย

 

กลับไปทานน้ำนมแรกคลอดของมารดาอยู่ตลอดเวลา  เพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็ง

 

แรงอยู่เสมอ

 

 

lang
lang1

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือ ธุรกิจ 4Life

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ครับ 

คุณ(โอ) : 081-866-4824 , 061-294-2359 

Line ID  :  bhukit-o  หรือ  4Life4health  

Email  : bhukitp@gmail.com 

 

  เรายินดีให้คำปรึกษาครับ