Support
4Life4Health
081-866-4824 , 061-294-2359
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

5 สาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

วันที่: 10-08-2016

 5 สาเหตุหลัก....ที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอ่อนแอลง..!!
 

ภูมิคุ้มกันของร่างกายเรา...มีความจำเป็นมาก   เพราะต้องคอย

ดักจับเชื้อโรคมากมายที่อยู่รอบตัว ทำให้ภูมิคุ้มกันต้องทำงานหนัก   อีกทั้งไม่

เพียงแค่สภาพแวดล้อมเท่านั้นที่มีผลทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ    ยังมีสาเหตุอื่นๆ

ที่ทำร้ายระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย

 

1. กินของหวานมากเกินไป  เพราะการรับประทานของหวานมากเกินไป   นอก

จากจะทำให้อ้วนขึ้นแล้ว   ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงได้อีก

ด้วย   โดยพบว่า การรับประทานน้ำตาล  100  กรัม   จะทำให้ความสามารถใน

การทำลายเชื้อแบคทีเรียของเม็ดเลือดขาวนั้น  หยุดชะงักไปถึง  5  ชั่วโมงเลย

ทีเดียวหลังจากการรับประทานน้ำตาลนั้น   ทางที่ดีควรรับประทานของหวานให้

มีปริมาณที่พอดีจะดีกว่า

 

2. ดื่มน้ำน้อยเกินไป    เนื่องจากน้ำจะเข้าไปช่วยชำระล้างสารพิษต่างๆ  ในร่าง

กาย   ที่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บได้   หากรับประทานในปริมาณที่เพียงพอ

แต่ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอ   ก็จะทำให้สารพิษที่อยู่ในร่างกายตกค้าง และเกิดโทษ

ขึ้นได้   ดังนั้น ทางที่ดีจึงควรดื่มน้ำให้เพียงพอ    โดยปกติควรดื่มน้ำอย่างน้อย

วันละ 6 – 8 แก้ว

  

3. อ้วน (การมีน้ำหนักตัวมากจนเกินไป)  จะส่งผลกระทบต่อ หัวใจ  สมอง และ

อวัยวะส่วนอื่นๆ ได้  และการมีน้ำหนักมากเกินไป   ก็ยังทำให้ภูมิคุ้มกันของร่าง

กายอ่อนแอลงได้เช่นกัน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 40

เพราะน้ำหนักส่วนเกินนี้   จะเข้าไปทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเกิดความไม่สมดุล

และส่งผลให้เกิดการอักเสบ    ความบกพร่องของภูมิคุ้มกันที่ใช้ในการต่อสู้กับ

การติดเชื้อต่าง ๆ  เมื่อเห็นว่าการมีน้ำหนักเกินเป็นผลเสียแล้ว  จึงไม่ควรปล่อย

ให้อ้วนเด็ดขาด

 

4. จมูกแห้ง  การที่จมูกแห้งเกินไปก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เจ็บป่วยได้   เพราะปกติ

แล้วอาการคัดจมูกและน้ำมูกไหลนั้น   เป็นขบวนการในการป้องกันโรคของร่าง

กายเรานั่นเอง   โดยเฉพาะไข้หวัด & ไข้หวัดใหญ่   เพราะน้ำมูกที่อยู่ในจมูกจะ

เป็นตัวคอยดักเชื้อโรค&ขจัดเชื้อโรคออกจากร่างกายนั่นเอง    ดังนั้น เมื่อจมูก

แห้งเกินไปก็ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย     ทางที่ดีถ้าจมูกแห้งควรจะหา

น้ำเกลือมาล้างจมูกเพื่อให้จมูกชุ่มชื้นอยู่เสมอ  แต่ถ้าหากเป็นบ่อยเกินไปก็ควร

ไปปรึกษาแพทย์

 

5. ความเครียด   หลายคนอาจเคยป่วยช่วงเครียดมากๆ   เช่น   ตอนจะส่งงาน

ให้เจ้านายหรือตอนทะเลาะกับสามีหนักๆ   นั่นก็เป็นเพราะว่ามีความเครียดมาก

เกินไป  ความเครียดสะสมจะส่งผลให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และยิ่งเกิดความเครียด

ในช่วงที่ป่วยอยู่แล้วอาการก็จะยิ่งหนักกว่าเดิม  ทางที่ดีทำใจให้สบายๆ ไม่ต้อง

เครียดจะดีกว่า  

 

       ทั้งนี้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่ดี  ก็คือ  พักผ่อนให้เพียงพอ   ออกกำลัง

กาย  และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์    แค่นี้สุขภาพดีๆ ก็จะอยู่กับเรา

ไปอีกนาน   เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีพร้อม&ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมาก

ขึ้น  ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองและหลีกเลี่ยง  5  สาเหตุ  ที่จะทำให้ระบบ

ภูมิคุ้มกันอ่อนแอเหล่านี้ด้วย   ความอ้วน   ความเครียด   จมูก   ดื่มน้ำ   อาหาร

ภูมิคุ้มกัน ขอบคุณที่มา : 5 สาเหตุหลัก ที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย อ่อนแอลง

 

 

 

lang
lang1

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือ ธุรกิจ 4Life

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ครับ 

คุณ(โอ) : 081-866-4824 , 061-294-2359 

Line ID  :  bhukit-o  หรือ  4Life4health  

Email  : bhukitp@gmail.com 

 

  เรายินดีให้คำปรึกษาครับ