Support
4Life4Health
081-866-4824 , 061-294-2359
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

อันตรายที่มากับหน้าฝน..รู้ไว้ควรระวัง

วันที่: 21-09-2016

 

โรคติดต่อที่มากับหน้าฝน...รู้ไว้ควรระวัง

 

 

 

 

กลุ่มโรคติดต่อทางน้ำและอาหาร


       ที่พบบ่อย  คือ  โรคท้องเดิน  โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  บิด  ไทฟอยด์   อาหารเป็น

พิษ  ตับอักเสบ  เป็นต้น    โดยสาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ

 

อันก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารและลำไส้    ดังนั้น  จึงควรระมัดระวังเรื่องอาหาร

 

การกินมากเป็นพิเศษ    โดยควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ    ใช้ช้อนกลาง    และ

 

ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร

 


กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง

 

        โรคกลุ่มนี้ที่พบบ่อยในฤดูฝน    ได้แก่   โรคแลปโตสไปโรซิสหรือไข้ฉี่หนู และ  โรค

ตาแดง   ซึ่งสาเหตุก็มาจากการสัมผัสกับน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อโรคที่มาพร้อม

กับน้ำท่วมขัง   น้ำเสียในท่อระบายน้ำ    น้ำที่ปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากทั้งคนและสัตว์    โดย

กลุ่มเสี่ยงโรคนี้จะอยู่ในกลุ่มเกษตรกร   ชาวนา   ชาวไร่   ประชาชนในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม

คนงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์  และพนักงานขุดท่อระบายน้ำ  เป็นต้น

        ทั้งนี้ อาการของโรคที่ควรสังเกต  คือ  หลังได้รับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์  จะมีไข้

สูงเฉียบพลัน   ปวดศีรษะ   มักปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขาอย่างรุนแรง   รวมถึง

อาการตาแดง  คอแข็ง  สลับกับไข้ลด  หากเป็นมากอาจมีจุดเลือดออกที่เพดานปากหรือ

ตามผิวหนัง จนกระทั่งตับวาย ไตวายได้


 

โรคติดต่อหน้าฝน


กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ


      แน่นอนว่าฤดูฝนต้องพาเอาโรคหวัด  ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ  หลอดลมอักเสบ  ปอด

 

อักเสบและปอดบวมมาด้วยแน่ๆ   เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนบวกกับเชื้อไวรัสและ

 

และแบคทีเรียที่ป­­­นเปื้อนอยู่ในอากาศชื้นช่วงฤดูฝน    จะเป็นพาหะของโรคระบบทางเดิน

 

หายใจ   อีกทั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคยังง่ายมาก  เพียงแค่ไอ  จาม  หรือสัมผัสกับ

 

น้ำมูกที่ปนเปื้อนเชื้อก็ป่วยตาม ๆ กันได้แล้ว


      ฉะนั้น   เราจึงควรดูแลตัวเองด้วยการหาผ้าปิดจมูกมาสวมใส่   เมื่อต้อ­­­งอยู่ในที่แออัด


หรือ    เมื่อมีอาการป่วยก็ควรต้องสวมหน้ากากเพื่อหยุดการกระจายของ­­­เชื้อโรคด้วย   ที่

 

สำคัญควรหมั่นล้างมือบ่อย ๆ  และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าด้วยมือด้วยนะคะ

 


โรคติดต่อหน้าฝน


โรคไข้เลือดออก


     โรคไข้เลือดออกจัดเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุง   โดยไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะ

 

นำโรค   ซึ่งกว่าร้อยละ 80   จะเกิดจากยุงลายที่อยู่ในบ้าน    ดังนั้น  เราจึงต้องกำจัดลูก

 

น้ำยุงลายในบ้านให้หมดจด     โดยเฉพาะในจุดที่มีน้ำท่วมขังรวมทั้งพยายามปกป้องตัว

 

เองและคนในบ้านจากการโดนยุงกัดด้วย

 


โรคไข้สมองอักเสบ  เจอี


       อีกหนึ่งโรคติดต่อที่เกิดจากยุง   โรคไข้สมองอักเสบมียุงรำคาญเป็นพาหะ    โดยมัก

จะแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำตามทุ่งนา  ส่วนอาการของโรคผู้ป่วยจะมีไข้  ปวดศีรษะ  อาเจียน

ก่อนจะมีอาการซึมหรือชัก  ต้องรีบนำตัวไปรักษากับแพทย์โดยด่วน   แต่ทางที่ดีควรป้อง

 

กันตัวเองจากการโดนยุงกัด ซึ่งจะการันตีความปลอดภัยได้มากที่สุดโรคมาลาเรีย


        นับเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุง (ยุงก้นปล่อง)    ที่มีความรุนแรงของโรคค่อนข้างสูง

 

โดยผู้ป่วยจะมีไข้สูง  หนาวสั่น  ซีด  จากการที่เม็ดเลือดแดงแตก   หรือหากมีอาการหนัก

 

อาจมีอาการไตวาย  ตับอักเสบ  ปอดผิดปกติ   หรือบางเคสอาจมีภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง

 

ได้    ดังนั้น   จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินป่าในหน้าฝน   หรือพยายามอยู่ให้ห่างจากพื้นที่ที่ 

 

มีต้นไม้ลำธารอุดมสมบูรณ์ไป­­­ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงก้นปล่องมากัดได้
 

 

โรคติดต่อหน้าฝน 


โรคมือ เท้า ปาก


     โรคนี้พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี   โดยสาเหตุเกิดจากสภาพอากาศที่เย็นและชื้น

 

ไวรัสที่เจริญเติบโตได้ในลำไส้   เช่น  คอกซากีไวรัส เอนเทอโรไวรัส  ซึ่งเป็นไวรัสตัวการ

 

ที่ทำให้เกิดโรค  มือ  เท้า  ปาก  จะมีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วมากเป็นพิเศษ   ทำให้เด็ก

 

เล็กที่ได้รับเชื้อไวรัสเหล่านี้   จากการติดมากับมือหรื­­­อของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย  น้ำมูก   น้ำ

จากตุ่มแผลพุพอง  หรืออุจจาระที่ปนเปื้อนเชื้อ  ป่วยได้ง่าย

      ฉะนั้น  ควรป้องกันการเกิดโรค    โดยการรักษาสุขอนามัยของเด็กและผู้ด­­­ูแลเด็กให้

รักษาความสะอาด  ตัดเล็บให้สั้น   รวมทั้งหมั่นล้างมือบ่อย ๆ     ดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนตามนี้    พร้อมทั้งหมั่นออกกำลังกายและเลือกทานอาหาร

 

ให้ครบตามหลักโภชนาก­­­าร เท่านี้คุณก็จะมีสุขภาพดีได้ง่าย ๆ ตลอดฤดูฝนแล้วล่ะค่ะ 
 


ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 

โดย   ผศ. นพ.เมธี ชยะกุลคีรี  ภาควิชาอายุรศาสตร์  สาขาโรคติดเชื้อฯ  และ ศ. พญ.กุลกัญญา

 

โชคไพบูลย์กิจ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์สำนักงานสาธารณสุข  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 

 

lang
lang1

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือ ธุรกิจ 4Life

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ครับ 

คุณ(โอ) : 081-866-4824 , 061-294-2359 

Line ID  :  bhukit-o  หรือ  4Life4health  

Email  : bhukitp@gmail.com 

 

  เรายินดีให้คำปรึกษาครับ