Support
4Life4Health
081-866-4824 , 061-294-2359
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิทยาศาสตร์ 4Life

วันที่: 11-10-2016

 

ด้านวิทยาศาสตร์ของ 4Life 

 

 #   

  

     ตั้งแต่ปี  1998 เป็นต้นมา   บริษัท 4ไล้ฟ์  รีเสิร์ช    ได้ส่งมอบสินค้าคุณภาพดีที่สุด​​​​​​ที่จะ

สนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและสุขภาพโดยรวมของคุณ  เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง   รวมทั้งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อ

นำคุณไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้น                                   

                                  

      สูตรของผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์  ได้รับการพัฒนาผ่านงานวิจัยเพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพ

สูงสุด  รวมทั้งการรับรอง  4ไล้ฟ์  ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์   เพื่อให้มั่นใจถึงความบริสุทธิ์  

ความเข้มข้น และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ที่คุบริโภคทีม

งานวิจัยและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบไปด้วยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ที่ช่วย

สร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ให้แก่บริษัท 4ไล้ฟ์   นอกจากนี้คณะกรรมการที่ปรึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HSAB)  ก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และช่วยหลือใน

การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ของ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์     

                      

ทีมวิทยาศาสตร์ของบริษัท 4Life

                                                       ​​​​

ผลิตภัณฑ์สำหรับชีวิตคุณ 

     เมื่อคุณแข็งแรงคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่  เพื่อความแข็งแรงนี้คุณ

จำเป็นต้องดูแลระบบภูมิคุ้มกัน  และนี่ก็คือเหตุผลที่ทุกคนเลือกผลิตภัณฑ์  4ไล้ฟ์ 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 

 

           

  

 

lang
lang1

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือ ธุรกิจ 4Life

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ครับ 

คุณ(โอ) : 081-866-4824 , 061-294-2359 

Line ID  :  bhukit-o  หรือ  4Life4health  

Email  : bhukitp@gmail.com 

 

  เรายินดีให้คำปรึกษาครับ