Support
4Life4Health
081-866-4824 , 061-294-2359
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

อนุมูลอิสระ (Anti-oxidant)

วันที่: 05-06-2019

 

 

 

อนุมูลอิสระ  คืออะไร?

 

        "อนุมูลอิสระ" (Free Radical)   คือ  โมเลกุลที่มีธาตุที่ไม่มั่นคงเนื่องจากขาด

อิเล็กตรอนไป  1  ตัว  ปกติแร่ธาตุทั้งหลายในร่างกายของเราจะมีอีเล็กตรอนอยู่วง

รอบเป็นจำนวนคู่ซึ่งทำให้โมเลกุลนั้นคงตัว  ในกรณีที่มีการสูญเสียอิเล็กตรอนหรือ

รับอิเล็กตรอนมาอีกเพียง 1 ตัว จะทำให้โมเลกุลนั้นไม่มั่นคง  กลายเป็นตัวอันตราย

และตัวเจ้าปัญหา คือพอเจอใครเขาดีๆก็แย่งอิเล็กตรอนมาจากเขาแทน 1 ตัว  ผู้ถูก

แย่งก็กลายเป็นตัวเจ้าปัญหาแทน  เพราะตนไม่มั่นคงต้องไปแย่งคนอื่นมาเป็นทอดๆ

ยกเวันตัวที่ไม่มั่นคง 2 ตัวมาเจอกัน  ก็จะรวมกันกลายเป็นมั่นคงก็หมดเรื่องไป

       นอกจากนี้ก็ยังมีอีกมาก    อนุมูลอิสระจึงเป็นสารพิษต่อเซลล์ร่างกาย   ถ้ามีมาก

ในเซลล์ก็เป็นอันตรายได้โดยจะทำลาย  DNA(ดีเอนเอ)   เยื่อหุ้มเซลล์และอื่นๆ    แต่

เซลล์ร่างกายพวกเม็ดเลือดขาวก็ใช้สารพวกนี้กำจัดแบคทีเรีย  หลังจากที่เซลล์กิน

แบคทีเรียเข้าไปในตัวแล้ว

        เชื่อว่า  "อนุมูลอิสระ"   มีผลต่อการอักเสบและการทำลายเนื้อเยื่อในระยะสั้นใน

ระยะยาวอาจมีผลต่อความเสื่อมหรือการแก่ของเซลล์  และอาจเป็นสารการก่อมะเร็ง

โรคหัวใจ   ต้อกระจก ฯลฯ

          "อนุมูลอิสระ"   มีที่มาทั้งแหล่งภายนอกร่างกาย  ได้แก่  มลพิษในอากาศ   ฝุ่น

โอโซน  ไนตรัสออกไซด์   ไนโตรเจนไดออกไซด์   ควันบุหรี่    อาหารที่มีกรดไขมัน

ไม่อิ่มตัว (แก้ได้โดยใส่วิตามิน อี ลงไปด้วย )   หรือธาตุเหล็กมากกว่าปกติ  แสงแดด

ความร้อน รังสีแกมม่า  ยาบางชนิด  เช่น  Doxorubicin , Penicillamine, paracetamol,

CCl4  เป็นต้น   และแหล่งภายในร่างกายได้แก่ ออกซิเจน เป็นต้น

           ร่างกายก็มีกลไกที่จะกำจัดอนุมูลอิสระเหล่านี้โดย  2  วิธี  คือ  ใช้เอนไซม์ต่างๆ

ในร่างกาย  เช่น Superoxide dismultase ( SOD )  และไม่ใช้เอนไซม์  ได้แก่  วิตามิน E

( a tocopherol)   เบตาคาโรทีน ( Betacarotene ) และ วิตามิน ซี  เนื่องจากมีผู้สังเกตว่า

เอนไซม์ต่างๆที่ใช้กำจัดอนุมูลอิสระ เช่น  SOD  มีได้จำกัด   แต่สารที่เราสามารถทาน

เสริม  ได้แก่  วิตามิน E   วิตามิน C   เบต้าคาโรทีน   ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือมี

อีกชื่อว่า  Antioxidant   เนื่องจาก เบต้าคาโรทีนมีมากในผักและผลไม้บางชนิด  จึงมี

การสนับสนุนให้ทานสิ่งเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น    โดยมีความเชื่อว่าอาจลดการก่อมะเร็ง

ลดการเป็นโรคหัวใจ   ขาดเลือดและโรคอื่นๆ อีกด้วย

     ปกติในร่างกายของคนเรามีสารช่วยทำลายหรือยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระอยู่แล้ว

แต่ประสิทธิภาพจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น  ก็จะทำให้มีสารอนุมูลอิสระเหลืออยู่มาก

เกินไปก่อให้เกิดอันตรายได้     ถ้าเรากินอาหารบางชนิดจะช่วยทำให้ร่างกายสร้าง

เอนไซม์เมตาบอลิคขึ้น   เอนไซม์นี้ทำงานร่วมกับสารอาหารและวิตามินที่เรากินเข้า

ไปและจะไปจับคู่กับสารอนุมูลอิสระแทน    จึงทำให้สามารถต่อต้านการทำงานของ

อนุมูลอิสระได้

 

 

 

lang
lang1

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือ ธุรกิจ 4Life

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ครับ 

คุณ(โอ) : 081-866-4824 , 061-294-2359 

Line ID  :  bhukit-o  หรือ  4Life4health  

Email  : bhukitp@gmail.com 

 

  เรายินดีให้คำปรึกษาครับ