Support
4Life4Health
081-866-4824 , 061-294-2359
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สมองและระบบประสาท

วันที่: 14-01-2020

enlightened  สมองและระบบประสาท

       เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญและซับซ้อนที่สุดของร่างกาย  อีกทั้งยังสัมพันธ์กับ

 

ชีวิตในหลายๆด้านอีกด้วย  เช่น  ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสมอง ทั้งอาการหลงลืม

 

สมาธิสั้น ไม่กระปรี้กระเปร่า หรือร้ายแรงกว่านั้น  คือ เป็นโรคอัลไซเมอร์  โรคสมอง

 

เสื่่อม โรคเกี่ยวกับหลอดเลือสมองที่อาจทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้

 

โรคเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นอย่างมาก

 

        บางคนอาจคิดว่า  "เรื่องของสมองและระบบประสาท"  เป็นเรื่องไกลตัว  เป็นสิ่ง

 

ที่ต้องระวังในผู้สูงอายุเท่านั้น  ทำให้ละเลยการดูแลสุขภาพสมองของตนเอง  ซึ่งอาจ

 

จะสายเกินไป  แท้จริงแล้วสมองและระบบประสาท  เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นจะต้องดูแล

 

ในทุกเพศทุกวัย

 

smiley   แต่ละช่วงวัย จะพบสัญญาณเตือนที่แตกต่างกัน

 

     -  วัยรุ่น  :  การเรียนหรือการอ่านหนังสือที่เคร่งเครียดเกินไปจนสมองอ่อนล้า

 

     -  วัยทำงาน  :  การทำงานหรือการใช้  Social  Media  จนเสพติดสมาร์ทโฟน 

 

        จนไม่ได้มีการตุ้นสมองส่วนที่ใช้ในการจดจำ  ทำให้ความสามารถในการจดจำ

       

        ลดลงพอๆ กับคนที่สมองได้รับการกระทบกระเทือน

 

     -  วัยสูงอายุ  :  ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น  อาจมีอาการหลงลืม  คิดช้า  หรือพบปัญหา

 

        สมองเสื่อม  โรคอัลไซเมอร์  หลอดเลือสมอง เป็นต้น

lang
lang1

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือ ธุรกิจ 4Life

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ครับ 

คุณ(โอ) : 081-866-4824 , 061-294-2359 

Line ID  :  bhukit-o  หรือ  4Life4health  

Email  : bhukitp@gmail.com 

 

  เรายินดีให้คำปรึกษาครับ